top of page

Den daglige ledelse

IMG-0455_edited.jpg
IMG_8244_edited.jpg

 
Johan Obenhausen Selmer

Sportsansvarlig

Kathrine Løth Lysdahl
Kommunikationsansvarlig

Ansvarsområder

  • Kontakt til klubberne

  • Ansvarlig for sportsaktiviteter herunder AU RUN og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag

  • Ansvarlig for udleje af badmintonbaner i Annexhallen


sport@aus.au.dk

Ansvarsområder

  • Ekstern og intern kommunikation

  • Branding-/kommunikationsstrategi

  • Grafisk materiale

  • Sociale medier og hjemmeside

  • Studiemesse og studiestartsoplæg
     

kommunikation@aus.au.dk

 
Idrætsudvalget

Idrætsudvalget (IU), som er AU-Sports bestyrelse, består af en formand, Erik Meineche Schmidt, som er udpeget af rektor ved Aarhus Universitet, fire AUS-foreningsrepræsentanter, som er valgt af foreningerne på det årlige Repræsentantskabsmøde, og et medlem udpeget af Studenterrådets Fællesråd.

Derudover så sidder den daglige ledelse fra AU-Sport også med til alle IU-møder, men de har ingen stemmeret. Det er dog primært den daglige ledelse der står for punkterne på dagsordenen til møderne. 

IU træffer afgørelser vedrørende offentlige midler samt alle afgørelser, der vedrører anvendelsen og fordelingen af Universitets bevilling til AU-Sport og eventuelle overskud af kontorets drift. IU ansætter den daglige ledelse, som selvstændigt varertager den daglige drift af AU-Sport i overensstemmelse med bestemmelser fra IU.

Organisation

Referater

Her kan du finde en oversigt over Aarhus Universitets-Sports mødereferater.

Idrætsudvalget
Cirka 8-10 gange årligt mødes Idrætsudvalget som er AUS’ bestyrelse. På disse møder træffes beslutninger vedrørende budgetter, regnskaber, strategi og lignende.

Referater

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er AUS’ øverste myndighed og består af Idrætsudvalgets medlemmer samt foreningsrepræsentanter fra sportsklubberne. Der afholdes ét årligt møde.

Referater

Formandsmøde
Der afholdes ét årligt møde, hvor Idrætsudvalget og samtlige formænd fra klubberne inviteres.

Referater

Aarhus Universitets-Sport (AU-Sport) er en paraplyorganisation for 18 selvstændige sportsklubber i Aarhus, og tilbyder derfor et bredt udvalg af sportsmuligheder. AUS arbejder til fremme af mulighederne for udøvelse af idræt med særlig henblik på alsidig sports-, idræts- og motionsudøvelse blandt studerende i Aarhus.

Hver klub har en stærk studieprofil og arbejder derfor på, at det skal være attraktivt for netop studerende at være medlem. Hver klubs medlemmer består dog af en god kombination af både studerende og ikke-studerende. Som medlem vil man derfor ikke opleve at blive meldt ud af klubben, når man ikke længere er studerende.

 

Klubberne er endvidere med til at afholde Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag i samarbejde med AU-Sport samt Studenterrådet.

Repræsentantskabet
AU-Sports' øverste myndighed er Repræsentantskabet, der årligt afholder ét ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af Idrætsudvalgets medlemmer samt foreningsrepræsentanter fra sportsklubberne.

Idrætsudvalget
Idrætsudvalget (IU), er AU-Sports’ bestyrelse, som ca. 8-10 gange årligt mødes og træffer alle beslutninger vedrørende budgetter, regnskaber, strategi og lignende. Herunder indgår også fastsættelsen af rammerne for den daglige ledelse.

Idrætsudvalget består af en formand, Erik Meineche Schmidt, som er udpeget af rektor ved Aarhus Universitet, 4 AU-Sport-foreningsrepræsentanter, som er valgt af foreningerne på det årlige Repræsentantskabsmøde, og et medlem udpeget af Studenterrådets Fællesråd.

Derudover så sidder den daglige ledelse fra AU-Sport også med til alle IU-møder, men de har ingen stemmeret.

 

Det er dog primært den daglige ledelse der står for punkterne på dagsordenen til møderne. Mere information om den daglige ledelse kan ses her

I mere detalje, så træffer IU afgørelser vedrørende offentlige midler samt alle afgørelser, der vedrører anvendelsen og fordelingen af Universitets bevilling til AU-Sport og eventuelle overskud af kontorets drift. IU ansætter den daglige ledelse, som selvstændigt varertager den daglige drift af AU-Sport i overensstemmelse med bestemmelser fra IU.

Sekretariatet
Den daglige ledelse af Aarhus Universitets-Sport styres af 3 studerende ved Sekretariatet. Sekretariatet står for opgaver som bogføring, markedsføring, eventplanlægning mv. De 3 studerende sidder med ved IU-møderne på lige fod med de valgte medlemmer, dog uden stemmeret.

Vedtægter
Du kan finde vedtægterne for Aarhus Universitets-Sport her.

bottom of page