top of page

Den daglige ledelse

IMG-0455_edited.jpg

 
Johan Obenhausen Selmer

Sportsansvarlig

Kathrine Løth Lysdahl
Kommunikationsansvarlig

Ansvarsområder

 • Kontakt til klubberne

 • Ansvarlig for sportsaktiviteter herunder AU RUN og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag

 • Ansvarlig for udleje af badmintonbaner i Annexhallen


sport@aus.au.dk

Ansvarsområder

 • Ekstern og intern kommunikation

 • Branding-/kommunikationsstrategi

 • Grafisk materiale

 • Sociale medier og hjemmeside

 • Studiemesse og studiestartsoplæg
   

kommunikation@aus.au.dk

Ronja Engstad Poulsen
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag-ansvarlig

Ansvarsområder

 • Planlægning og koordinering af idrætsdagen og sportsturneringerne ved DSFI 

 • Ansvarlig for koordinering med vores 18 medlemsforeninger inden, under og efter DSFI

 • Ansvarlig for afviklingen af idrætsdagen ved DSFI

                         dsfi@aus.au.dk

IMG_8244_edited.jpg

 
Idrætsudvalget

Idrætsudvalget (IU), som er AUS’ bestyrelse, består af en formand, Erik Meineche Schmidt, som er udpeget af rektor ved Aarhus Universitet, fire AUS-foreningsrepræsentanter, som er valgt af foreningerne på det årlige Repræsentantskabsmøde, og et medlem udpeget af Studenterrådets Fællesråd.

Derudover så sidder den daglige ledelse fra AUS også med til alle IU-møder, men de har ingen stemmeret. Det er dog primært den daglige ledelse der står for punkterne på dagsordenen til møderne. 

IU træffer afgørelser vedrørende offentlige midler samt alle afgørelser, der vedrører anvendelsen og fordelingen af Universitets bevilling til AUS og eventuelle overskud af kontorets drift. IU ansætter den daglige ledelse, som selvstændigt varertager den daglige drift af AUS i overensstemmelse med bestemmelser fra IU.

Organisation

Referater

Her kan du finde en oversigt over Aarhus Universitets-Sports mødereferater.

Idrætsudvalget
Cirka 8-10 gange årligt mødes Idrætsudvalget som er AUS’ bestyrelse. På disse møder træffes beslutninger vedrørende budgetter, regnskaber, strategi og lignende.

Referater

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er AUS’ øverste myndighed og består af Idrætsudvalgets medlemmer samt foreningsrepræsentanter fra sportsklubberne. Der afholdes ét årligt møde.

Referater

Formandsmøde
Der afholdes ét årligt møde, hvor Idrætsudvalget og samtlige formænd fra klubberne inviteres.

Referater

Aarhus Universitets-Sport (AUS) er en paraplyorganisation for 18 selvstændige sportsklubber i Aarhus, og tilbyder derfor et bredt udvalg af sportsmuligheder. AUS arbejder til fremme af mulighederne for udøvelse af idræt med særlig henblik på alsidig sports-, idræts- og motionsudøvelse blandt studerende i Aarhus.

Hver klub har en stærk studieprofil og arbejder derfor på, at det skal være attraktivt for netop studerende at være medlem. Hver klubs medlemmer består dog af en god kombination af både studerende og ikke-studerende. Som medlem vil man derfor ikke opleve at blive meldt ud af klubben, når man ikke længere er studerende.

 

Klubberne er endvidere med til at afholde Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag i samarbejde med AUS samt Studenterrådet.

Repræsentantskabet
AUS’s øverste myndighed er Repræsentantskabet, der årligt afholder ét ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af Idrætsudvalgets medlemmer samt foreningsrepræsentanter fra sportsklubberne.

Idrætsudvalget
Idrætsudvalget (IU), er AUS’ bestyrelse, som ca. 8-10 gange årligt mødes og træffer alle beslutninger vedrørende budgetter, regnskaber, strategi og lignende. Herunder indgår også fastsættelsen af rammerne for den daglige ledelse.

Idrætsudvalget består af en formand, Erik Meineche Schmidt, som er udpeget af rektor ved Aarhus Universitet, 4 AUS-foreningsrepræsentanter, som er valgt af foreningerne på det årlige Repræsentantskabsmøde, og et medlem udpeget af Studenterrådets Fællesråd.

Derudover så sidder den daglige ledelse fra AUS også med til alle IU-møder, men de har ingen stemmeret.

 

Det er dog primært den daglige ledelse der står for punkterne på dagsordenen til møderne. Mere information om den daglige ledelse kan ses her

I mere detalje, så træffer IU afgørelser vedrørende offentlige midler samt alle afgørelser, der vedrører anvendelsen og fordelingen af Universitets bevilling til AUS og eventuelle overskud af kontorets drift. IU ansætter den daglige ledelse, som selvstændigt varertager den daglige drift af AUS i overensstemmelse med bestemmelser fra IU.

Sekretariatet
Den daglige ledelse af Aarhus Universitets-Sport styres af 3 studerende ved Sekretariatet. Sekretariatet står for opgaver som bogføring, markedsføring, eventplanlægning mv. De 3 studerende sidder med ved IU-møderne på lige fod med de valgte medlemmer, dog uden stemmeret.

Vedtægter
Du kan finde vedtægterne for Aarhus Universitets-Sport her.

bottom of page